Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dat merk je in de eerste plaats doordat we op een ongedwongen, gezellige manier met de deelnemers om gaan. Er heerst een gezellige ons-kent-ons sfeer op de boerderij, waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

Daarnaast is er de papieren kwaliteit. We voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit, doen aan legionellapreventie etc.

Kwaliteitskeurmerk

Als zorgboerderij zijn we via een regionale zorgboeren vereniging aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Dit is de landelijke overkoepelende organisatie voor zorgboeren. Aangesloten boeren zijn verplicht om mee te doen met het kwaliteitskeurmerk. Hierbij wordt op papier vastgelegd hoe je in de praktijk werkt en alle wettelijke verplichtingen komen aan bod. Na een succesvolle audit in maart 2012 hebben we het Kwaliteitskeurmerk behaald. Eenmaal in het bezit van het keurmerk, moeten we jaarlijks een jaarverslag maken en laten goedkeuren en krijgen één keer in de drie jaar opnieuw een audit.

Privacy- en Klachtenregeling

Wij zijn lid van Coƶperatie Boer en Zorg. Op www.cooperatieboerenzorg.nl/Kwaliteit vindt u de gezamenlijke privacyverklaring. Op www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-munnikenhof"www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-munnikenho vindt u ons actuele jaarverslag met daarin de klachtenmeldingen. Tevens vindt u op deze pagina onze klachtenregeling.

RI&E

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit keurmerk staat er zodat je actief bezig bent met veiligheid, arbeid en gezondheidsrisico's op het bedrijf. Eens per 5 jaar wordt er een inventarisatie en keuring uitgevoerd door een erkend bedrijf (in ons geval Pro(t)action) waarbij gekeken wordt naar eventuele knelpunten binnen de veiligheid, arbo en gezondheidsrisico's binnen het bedrijf. Jaarlijks worden alle punten nagelopen en gekeken of deze nog actueel zijn.

Zoönosekeurmerk

Als multifunctioneel agrarisch bedrijf komen er natuurlijk heel veel mensen op ons erf en deze mensen komen vaak in aanraking met de dieren die we hebben. Een zoönose is een dierziekte die op mensen overdraagbaar is. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) biedt een Zoönosecheck aan. Hierbij wordt in samenspraak met de veearts een vragenlijst ingevuld en moeten er bepaalde maatregelen worden genomen, waardoor de risico's voor zoönosen zo veel mogelijk worden beperkt. Jaarlijks laten wij deze keuring uitvoeren en voldoen wij aan de eisen zodat wij het Zoönosekeurmerk voeren. Het zoönosekeurmerk is inmiddels ook een verplichting vanuit het kwaliteitssyteem.

Legionella

Als je als bedrijf water verstrekt aan derden (openbare kranen), dan moet je een risicoanalyse voor legionella laten doen en de hieruit volgende preventieve maatregelen toepassen. Legionella Wacht uit Apeldoorn inspecteert jaarlijks ons water en de leidingen op legionella en legionella risico. Er wordt periodiek watertemperaturen gemeten en wordt een logboek bijgehouden. Jaarlijks volgt een verplichte keuring, waarbij watermonsters in een laboratorium worden onderzocht. Wij voldoen aan de eisen van het legionella keurmerk en mogen het keurmerk legionella-vrij hanteren.

Webdesign: Tijmels - Realisatie: Florido